Πολιτική Ακύρωσης

Περισσότερα

Πολιτική Ακύρωσης

Ημι-ιδιωτικές Κρουαζιέρες

Δεν υπάρχει χρέωση για ακύρωση πριν από 72 ώρες (3 ημέρες) πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία κράτησης.
Για ακυρώσεις 48 ώρες πριν την κράτηση θα χρεωθεί το 50% του συνολικού ποσού.
Για ακυρώσεις 24 ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, θα χρεωθεί το 100% του συνολικού ποσού.
Ιδιωτικές Κρουαζιέρες
Δεν υπάρχει χρέωση για ακύρωση πριν από 10 ημέρες πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία κράτησης.
Ακυρώσεις μετά από αυτό, το συνολικό ποσό δεν επιστρέφεται.