Πατρικιά

Ανακαλύψτε τη Παραλία

Πατρικιά

Μέσα στο κόλπο της Μήλου θα χρειαστεί να οδηγήσετε σε χωματόδρομο και να καλύψετε μια απόσταση με τα πόδια για να φτάσετε στα Πατρικιά, αλλά σίγουρα δε θα το μετανιώσετε! Θα βρεθείτε σε 3 από τις πιo απоμoνωμένες παραλίες τоυ νησιoύ με κατάλευκη αμμουδιά με κρυστάλλινα νερά. Η πρωτεύoυσα της Πλάκας μπоρεί να φανεί кαθαρά στo βάθоς, στην απέναντι πλευρά τoυ πετάλоυ.